Moderaterna Osby Bli medlem

Dag Ivarsson

Bostadsort: Osby

Generalist med särskilda kunskaper inom juridik, ekonomi och utbildningspolitik.
Ordning i kommunens ekonomi är en grundförutsättning för att kunna ge service åt invånarna och företagen.

Våra företag och företagare är Osbys viktigaste resurs. Värdet av Ekbackeskolans gymnasie-utbildningar på orten ska bevaras !

Uppdrag inom Moderaterna:

  • Ersättare styrelsen Moderaterna Osby

  • Utbildningsansvarig Moderaterna Osby

Politiska uppdrag:

  • Ordförande fullmäktigeberedningen för kultur och fritidsanläggningar

  • Ordförande fullmäktigeberedningen Naturbruksområdet

  • Ledamot Brioveteranernas fond

  • Ersättare Kommunstyrelsen

  • Ersättare Kommunstyrelsens arbetsutskott

  • Ombud Medborgarhuset i Osby ekonomisk förening

  • Ombud vid bolagsstämma Östra Göinge renhållnings AB