Moderaterna Osby Bli medlem

Carl-Magnus Nilsson

Bostadsort: Osby

Jag vill arbeta för att inom demokratins ramar tillgängliga ekonomiska medel används på ett så effektivt sätt att de blir till så stor nytta för kommunens invånare som möjligt.

Vi vuxna och föräldrar har ett ansvar för våra barn och ungdomar därför tycker jag att det är extra angeläget att vi arbetar för att skapa de bästa förutsättningar när det gäller skola, barnomsorg och fritidsverksamhet så att alla får förutsättningar för ett bra liv genom egen försörjning

För att möjliggöra en bra utveckling av kommunen som möjligt är det av största vikt att stimulera det lokala företagandet.

Uppdrag inom Moderaterna:

  • Vice ordförande Styrelsen Moderaterna Osby

  • Valberedning Moderaterna Osby

  • Nomineringskommittén Moderaterna Osby (Kommunfullmäktige)

Politiska uppdrag:

  • Ledamot Kommunfullmäktige

  • Ledamot Helgeå kommitté

  • Ombud Helgeåns vattenråd